Rueda de Casino

Runterscrollen

Anfänger

Kursbezeichnung Ort Kursbeginn Uhrzeit
Rueda de Casino A1 Speyer Fr 03.Feb.23 19 bis 20 Uhr Anmelden

Mittelstufe

Kursbezeichnung Ort Kursbeginn Uhrzeit
Rueda De Casino Speyer Mo Fortlaufender 20 bis 21 Uhr Anmelden