Anfänger

Kursbezeichnung Kursbeginn Uhrzeit Ort
Shakira Dance - 6x60 Min Di 21.Apr.20 18 bis 19 Uhr Speyer Anmelden
Bauchtanz A1- 6x60 Min Di 21.Apr.20 19 bis 20 Uhr Speyer Anmelden

Mittelstufe

Kursbezeichnung Kursbeginn Uhrzeit Ort
Bauchtanz Mittelstufe Di Fortlaufender 20 bis 21 Uhr Speyer Anmelden