Rueda de Casino

Runterscrollen

Anfänger A1

Kursbezeichnung Ort Kursbeginn Uhrzeit
Rueda De Casino Speyer Di 9. Apr 2024 20 bis 21 Uhr Anmelden

Mittelstufe

Kursbezeichnung Ort Kursbeginn Uhrzeit
Rueda de Casino Speyer Mi Fortlaufender 21 bis 22 Uhr Anmelden